energia21

Farma fotowoltaiczna 2,4 MW

Przeznaczenie wytwarzanej energii

Energia wytwarzana przez farmę fotowoltaiczną jest w 100% sprzedawana za pomocą umowy cPPA (Corporate Power Purchase Agreement) do przedsiębiorstwa Abramczyk Sp. z o. o. Aktualnie rozwijamy kolejne projekty, które także planujemy kontraktować umowami cPPA.

Wiecej informacji na temat transakcji można znaleźć na stronach Internetowych MediaEnea i Cire.

Opis inwestycji

Projekt zakłada wybudowanie 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,4 MW w Bydgoszczy, na osiedlu Pałcz. Farmy będą w stanie wyprodukować rocznie około 2,4 tysięcy MWh czystej i bezemisyjnej energii elektrycznej. Na farmie zostaną zainstalowane 4332 panele słoneczne o mocy 545 Wp każdy. Współczynnik produkcji wynosi 1050 kWh/rok z 1 kWp mocy zainstalowanej.

 

Dane inwestycji

Nazwa inwestycji: Farma fotowoltaiczna 2,4 MW

Wartość inwestycji: 7,6 mln zł netto PLN.

Kwota dofinansowania: 7,6 mln zł netto PLN

Czas zakończenia realizacji: marzec, 2023

Farma fotowoltaiczna - lokalizacja

Lokalizacja farm

Uruchomiona farma fotowoltaiczna została wybudowana w Fordonie, między Pałczem a Wałami Wiślanymi na terenach działkowych.

Składa się ona z dwóch mniejszych farm; jedna o mocy 0,4 MW, a druga o mocy 2,0 MW.

Wojewódzki fundusz ochrony środowiska

Projekt jest w 100% finansowany pożyczką z Programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu “EKO-KlIMAT – woda, powietrze, ziemia”.

Znaczenie farmy dla środowiska

Zakończenie budowy farmy fotowoltaicznej pozwoli na znaczne zredukowanie emisji gazów cieplarnianych w powietrzu takich jak:

  • CO2 – 1675,00 Mg/rok,
  • SO2 – 1,222 Mg/rok,
  • NOx – 1,253 Mg/rok,
  • pył – 0,062 Mg/rok

Fotowoltaika gwarantuje energie pozyskaną całkowicie naturalnie, co przyczynia się do ochrony środowiska. Każda ilość energii wyprodukowanej ze słońca redukuje emisje CO2, co ma istotny wpływ na środowisko, w którym żyjemy. Farma 2,4 MW redukuje ślad węglowy tak samo, jak zasadzenie 167 ha lasu.

O nas

Jesteśmy Inwestorem realizującym budowy i utrzymanie farm fotowoltaicznych, aby zapewnić stabilne i przewidywalne źródło energii elektrycznej dla naszych klientów.

Jesteśmy przekonani, że energia odnawialna to przyszłość i chcemy przyczynić się do jej rozwoju poprzez inwestycje w farmy fotowoltaiczne, magazyny energii oraz lądową energetykę wiatrową. Nasze instalacje są wykonywane z najlepszych materiałów i są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności.

Ogromną radość sprawia nam fakt, że możemy brać udział w transformacji energetycznej, która dzieje się na naszych oczach. Cieszymy się, że dzięki m.in. naszym działaniom nasz kraj oraz poszczególne przedsiębiorstwa stają się bardziej niezależne energetycznie i mniej szkodliwe co wpisuje się w trendy związane z ESG.