energia21

Polityka prywatności

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych przekazujemy Państwu informacje o celach, zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Administratorem danych osobowych jest Energia 21 Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Nadbornej 2a, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt poprzez e-mail: info@energia21.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą:
 4. a) w celu zawarcia i realizacji umowy,

  b) w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią,

  c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 5. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji zawartej umowy lub udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest czynność niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy, prawnie uzasadniony interes Administratora lub też obowiązek wynikający z przepisów prawa.
 7. Posiadają Państwo prawo do:
 8. a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  b)  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  c) przenoszenia danych,

  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora nie krócej niż przez czas trwania umowy i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.